Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal. Patientinstruktioner

Neurologi i Fokus

Skriv ut Uppdaterad: 2015-01-27

Här presenteras vetenskapliga artiklar skrivna av svenska specialister och forskare inom neurologi. Du finner de olika artiklarnas titlar till vänster i menyn.

De författare som fått sina artiklar publicerade är:

Professor Sten Fredrikson
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Professor Fredrik Piehl
Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Docent Magnhild Sandberg-Wollheim,  
Neurologiska kliniken Malmö-Lund

Docent Jan Fagius,
Neurologkliniken, Akademiska Sjukhuset