Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal. Patientinstruktioner

Utbildningar till både vård och patient

Skriv ut Uppdaterad: 2015-12-10

Teva har etablerat olika utbildningsprogram inom MS-området  som vänder sig såväl till personal inom vården som till patienter.

 

Läs mer om dessa genom att klicka på länkarna:


Utbildningar för neurologer, MS-sjuksköterskor och paramedicinare

Patientutbildningar