Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal. Patientinstruktioner

Utbildningsprogram till vården

Skriv ut Uppdaterad: 2018-03-09

Teva arbetar med MS-utbildningar för neurologer och sjuksköterskor i tre nivåer- regionalt, nationellt och nordiskt. Syftet med dessa serviceerbjudanden är att bidra till kompetensbyggande utbildning och vidareutveckling inom specialistområdet.

Nedan finner du mer information om de utbildningskoncept som har etablerats där du kan klicka dig vidare för att läsa mer.

REGIONALT
MS i fokus är en regional terapiinriktad utbildning som vänder sig till vårdpersonal som träffar MS-patienter.
Läs mer här.

NATIONELLT
Patientfall: MS är en interaktiv utbildning som består av olika patientfall i ett webbaserat simuleringsverktyg.
Läs mer här.

MS Team Online är en ny utbildningsform för all personal som träffar patienter med multipel skleros. Istället för att resa till expertisen på t.ex. kongresser, kommer expertisen till kliniken där utbildningen äger rum på sjukhuset och i förinspelad videoform med en intern person från teamet som moderator. Läs mer här.

NORDISKT/SKANDINAVISKT
TEVA Nordic MS symposium
är ett årligt återkommande vetenskapligt möte för forskare och kliniker verksamma inom MS i Norden. Läs mer här.

Scandinavian MS Nurse Symposium är ett årligt återkommande möte för MS-sjuksköterskor i Skandinavien. Nästa möte hålls i Stockholm hösten 2016. Läs mer här.