Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal. Patientinstruktioner
MS i fokus

MS i fokus

Skriv ut Uppdaterad: 2015-11-18

MS i fokus är en terapiinriktad utbildning som vänder sig till all sjukvårdspersonal med intresse för MS där det erbjuds intressanta och aktuella föreläsningar inom MS med möjlighet till ett kollegialt erfarenhetsutbyte. Målet med utbildningen är att den ska bidra till kunskapsutbyte inom MS och upplägget består av korta kvällsmöten med en god tillgänglighet.

Utbildningsinitiativet startade 2013 och följande ämnen har hunnits med:

Olika effektmått vid MS – hur ska man mäta progression och effekt av behandling?

Progressiv MS – behövs annan behandling än lymfocytinriktad terapi?

Autolog blodstamcellstransplantation vid MS – var står vi idag och vilka är våra lärdomar?

MS-diagnostik med hjälp av MR – när är Radiologiskt Isolerat Syndrom lika med MS? – vilken roll kan kvantitativ MR spela?

Omgivningsfaktorer vid MS – hur interagerar miljöfaktorer med genetiska faktorer?

MS bortom konventionell MR avancerade radiologiska metoder vid MS

Kognitiv dysfunktion – en starkt bidragande orsak till handikapp hos personer med MS

Fatigue – ett av MS-patientens värsta symtom

 Vill du veta mer och anmäla intresse? Kontakta då Mikael Ögrim på telefon: 070-552 30 48 eller e-mail: mikael.ogrim@teva.se