Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal. Patientinstruktioner

MS TEAM ONLINE

Skriv ut Uppdaterad: 2018-03-09

Alternativ utbildningsform för sjukvårdspersonal inom MS

Utbildningsbehovet inom vården är konstant samtidigt som tid och pengar inte är oändliga resurser. Detta försvårar möjligheterna till att resa och mötas över professionsgränserna. För att möta detta behov och övervinna begränsningarna, lanserar TEVA en ny utbildningsform för all personal som träffar patienter med multipel skleros – MS Team Online. Istället för att resa till expertisen på t.ex. kongresser, kommer expertisen till kliniken där utbildningen äger rum på sjukhuset och i förinspelad videoform med en intern person från teamet som moderator.

Vad innehåller MS Team Online?

MS Team Online är ett interaktivt koncept som kan appliceras på många sidor av sjukdomen multipel skleros.  Syftet med MS Team Online är att deltagarna ska:

  • ta del av de senaste vetenskapliga rönen i olika fakta-moduler
  • få praktiska råd och tips för handläggning/behandling av symtomen
  • delta i gruppdiskussioner om hur patienter bör handläggas

Förutom förkovring inom MS, kan teamet stärkas genom återkommande utbildningar som MS Team Online erbjuder.

Vill du veta mer om MS Team Online?

Klicka här

eller anmäla intresse?

Kontakta då Teva per mail: info@teva.se