Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal. Patientinstruktioner

TEVA Nordic MS symposium

Skriv ut Uppdaterad: 2018-03-09

TEVA Nordic MS symposium är ett årligt återkommande vetenskapligt möte för forskare och kliniker verksamma inom MS i Norden. Syftet är att vara ett komplement till de internationella konferenserna och att fokusera kring ett aktuellt och specifikt ämne. En styrgrupp bestående av en Professor/Senior neurolog från vardera nordiskt land bestämmer temat för året och föreslår talare.

Målet med dessa möten är att främja forskning och kunskapsutbyte inom norden, samt att ge yngre forskare möjlighet att presentera sitt arbete. Varje möte har hittills samlat omkring 80 neurologer och forskare aktiva inom MS.

Vill du läsa mer om dessa symposier?

Klicka här

Är du intresserad av att läsa kongressrapporterna från mötena? Skicka då ett e-mail till: fredrik.blomstrand@teva.se