Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal. Patientinstruktioner
skärmdump-PFM

Patientfall: MS

Skriv ut Uppdaterad: 2014-09-12

Det händer mycket inom MS just nu. Nya behandlingsalternativ har lanserats och fler är på väg. Många frågeställningar diskuteras t ex när ska behandling påbörjas, när ska behandling avslutas, när ska första- eller andralinjesbehandling användas, hur ska resultat från MR-undersökningar hanteras och tolkas, hur ska patientens fatigue behandlas etc. Kunskaperna om MS och det kliniska omhändertagandet av patienten behöver kontinuerligt uppdateras och fräschas upp.

Patientfall: MS är en interaktiv utbildning som är framtagen av Professor Sten Fredrikson, Docent Anne-Marie Landtblom och Docent Magnhild Sandberg i samarbete med Teva och består av patientfall i ett webbaserat simuleringsverktyg. Utbildningen sker i grupp och leds  av en utbildad handledare. Deltagarna får följa MS-patienter i en rad olika patientfall där olika problemställningar diskuteras. Tillsammans ska deltagarna i gruppen diskutera sig fram till ett beslut om hur man ska gå vidare med patienten. Gruppens val styr den fortsatta händelseutvecklingen. Till hjälp finns resurser i form av exempelvis MR-bilder, labdata och EDSS-status. Handledarens roll är att ge ytterligare information i form av studier och riktlinjer m m så att väl genomtänkta beslut kan fattas i respektive patientfall. Diskussionen som gruppen bidrar till är det som blir utbildningen!

Denna utbildning riktar sig till neurologer som är kliniskt aktiva inom MS. Förhoppningen är att alla deltagare på denna utbildning, oavsett hur lång eller kort erfarenhet man har av MS och MS-patienter, kan lära sig något nytt eller bidra med kunskaper i diskussionen med kollegor. 

Patientfall: MS är en flexibel utbildning. Det finns möjlighet att genomföra denna utbildning på en klinik eller att blanda deltagare från olika klinker.  Tidsåtgång är också flexibelt  eftersom utbildningen kan anpassas efter den tid som finns till förfogande.

Vill du veta mer om hur du eller din klinik skulle kunna ta del av Patientfall: MS så kontakta Teva genom att maila mikael.ogrim@teva.se eller ring Mikael Ögrim på 070-552 30 48.

 

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på http://www.lipus.se/ (Lipus-nr: 20130189).