Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal. Patientinstruktioner
Lines of Operation

Om COPAXONE

Skriv ut Uppdaterad: 2018-03-09

Förstalinjesbehandling vid CIS och RRMS

COPAXONE är en av världens mest förskrivna bromsmedicin inom MS.

I Sverige har COPAXONE funnits som registrerat läkemedel sedan 2001 och har utöver den ursprungliga indikationen RRMS även sedan 2009 indikation för tidig behandling av patienter som visat första tecken på MS (CIS).

MS är en sjukdom som måste motarbetas på flera olika sätt. Ett bra MS-läkemedel ska inte bara vara effektivt mot skoven. Det ska också fungera och vara säkert på lång sikt, kunna bromsa handikapputvecklingen samt fungera med en god följsamhet i behandlingen.

På följande sidor kan du läsa mer om COPAXONE, hur behandlingen fungerar och resultaten i olika studier.