Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal. Patientinstruktioner

COPAXONE 40 mg/ml, tre gånger i veckan

Skriv ut Uppdaterad: 2015-12-09

LIKVÄRDIG EFFEKT

Effekt och säkerhet som ligger till grund för COPAXONE 40 mg/ml, 3 gånger i veckan dosering har visats i den största fas III studie med COPAXONE som någonsin genomförts – GALA studien.
Ref: Khan o et al. Ann. Neurol. 2013: 73(6): 705-713

COPAXONE 40 mg/ml, 3 gånger i veckan har en liknande effekt (skovreduktion med 34 % vs placebo, ARR 0,331 vs 0,505; p< 0,0001) och säkerhetsprofil som COPAXONE 20 mg/ml, daglig injektion.
Ref: www.fass.se/Copaxone 40 mg/ml

 

50 % FÄRRE INJEKTIONSBIVERKNINGAR

I den placebokontrollerade GALA-studien noterades att frekvensen rapporter av reaktioner på injektionsstället (ISR) av COPAXONE 40 mg/ml, 3 gånger i veckan halverades i förhållande till det som tidigare rapporterats för COPAXONE 20 mg/ml, daglig injektion (35,5 % vs 70 %).
Ref: GALA: Khan O. et al., Ann. Neurol. 2013: 73(6): 705-713 . www.fass.se /Copaxone 40 mg/ml)

I GLACIER studien randomiserades patienter på COPAXONE 20 mg/ml daglig injektion till fortsatt daglig COPAXONE 20 mg/ml behandling eller till COPAXONE 40 mg/ml, 3 gånger i veckan. För patienter med doseringsregimen 40 mg/ml 3 gånger i veckan, rapporterades 50 % färre injektionsrelaterade biverkningar och de moderat-svåra biverkningarna minskade med 60 %.
Ref: GLACIER: Wolinsky J. et al., Mult. Scl. Rel. Dis. 2015: 4: 370–376