Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal. Patientinstruktioner

Ingen extra monitorering

Skriv ut Uppdaterad: 2015-12-09

Vid behandling med COPAXONE föreligger inget krav eller rekommendation för extra monitorering.

Inga neutraliserande antikroppar (NAb) som i vissa fall kan göra så att MS-behandlingen blir verkningslös har kunnat påvisas vid behandling med COPAXONE.

Ref: www.fass.se. www.mssallskapet.se/checklistor.html