Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal. Patientinstruktioner

Ingen immunosuppression

Skriv ut Uppdaterad: 2015-12-10

Den tänkta verkningsmekanismen för COPAXONE är att modifiera immunologiska processer vilka man tror svarar för patogenesen vid MS.

Den aktiva substansen absorberas redan i den subkutana vävnaden och en stor del av dosen bryts snabbt ned till mindre fragment som presenteras för immunsystemet.

Ref: www.fass.se /Copaxone 40 mg/ml