Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal. Patientinstruktioner

Fyra direkt jämförande studier

Skriv ut Uppdaterad: 2014-06-23

CombiRx- en direkt jämförande studie mellan COPAXONE och Avonex(IFNβ-1a, im)

COPAXONE hade en signifikant bättre skovreducerande effekt  i förhållande till IFNβ-1a, im, 30μg/vecka.

Läs mer om CombiRx här

BEYOND – en av världens största jämförande MS-studier

Ingen signifikant skillnad mellan INFβ-1b 250 µg och 500 µg jämfört mot COPAXONE avseende risk för skov. [26]

läs mer om BEYOND här

REGARD – en jämförande studie på 764 patienter

Högdos interferon och COPAXONE hade lika god effekt på primär mätvariabel; tid till första skov.  [27]

läs mer om REGARD här

BECOME – en jämförande studie med MRI-parametrar i fokus

Ingen skillnad i effekt avseende reduktion av antal CALs kunde visas mellan COPAXONE och IFN-B 1b s.c. [29,28]

läs mer om BECOME här