Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal. Patientinstruktioner

Patientstöd

Skriv ut Uppdaterad: 2013-02-11

På dessa sidor finner du dels information om specifika stödinitiativ som Teva i Sverige har tagit fram till dina patienter som får COPAXONE, men även olika artiklar som är skrivna av personer som arbetar med MS-patienter runt om världen.

Teva arbetar globalt för att hjälpa och stödja utvecklingen av MS-sjuksköterskor genom nya idéer och skapandet av praktiska råd inom MS-vård som kan delas på en internationell nivå.  Utbildning av MS-sjuksköterskor samt stöd och utbildning av människor med MS är några exempel på detta.

COMPASS är en tidning som Teva tidigare gav ut till MS-sjuksköterskor runt om i världen och vi har här valt ut ett antal artiklar som historiskt publicerats i denna tidning. De flesta av artiklarna i COMPASS är skrivna av MS-sjuksköterskor från olika delar av världen